Plaćanje karticom

Narudžbu možete platiti putem Interneta platnim karticama Maestro ili MasterCard, Visa Electron, VISA izdanja domaće ili strane banke, koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Provjerite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta. Tokom procesa naručivanja i kupovine, naš sistem zahtijeva unos ličnih podataka u dva navrata – informacije o kupcu (ime, prezime, adresa, telefon i email) i informacije o osobi koja vrši uplatu (ime, prezime, broj kreditne/debitne kartice, rok važnosti kartice, CCV/CVC2 kod). Podaci o kreditnoj kartici se unose isključivo na sigurnoj stranici Raiffeisen Bank Bosnia (SSL), i mi nemamo nikakvog pristupa do njih, niti ih igdje pohranjujemo. Lični podaci kupca se čuvaju isključivo za potrebe praćenja narudžbi i neće nikada biti korišteni u bilo koje druge svrhe. Ovi podaci su dostupni samo autorizovanom osoblju i nikada neće biti stavljene na raspolaganje trećim licima (osim u slučaju zakonske obaveze, kada su traženi od strane nadležnih službi putem propisanih procedura).